Marketingový slovník, který každý markeťák musí znát

Dneska trochu netradičně místo článku, jsme vám sepsali nejčastější marketingové výrazy a zkratky, které mnohým dělají problémy. Každý správný marketingový specialista, copywriter nebo podnikatel by měl tyto pojmy znát.

Nechcete si utrhnout ostudu před svými kolegy? Zde pro vás máme přehled marketingových pojmů, bez kterých se v online světě jen těžko obejdete.

Zdroj: Canva

A

AIDA model

Je zkratka složená z prvních písmen angl. slov – Attention, Interest, Desire, Action. Jde o marketingový pojem stupňované působení propagace, krok za krokem – pozornost, zájem, touha a akce.

Akvizice

V překladu získání nebo nábor. Pojem z ekonomického hlediska, na jehož konci jakýmkoliv způsobem vzniká vazba kupující a prodávající.

Affiliate marketing

Partnerský marketing, který stojí na fungování propagace a nabídky. Nejvíce se s tím můžete setkávat u influencerů, kteří skrze své sociální sítě zveřejní daný produkt/službu pomocí nenásilné reklamy.

Zdroj: Canva

Akční plán

Účinný měsíční plán na dané období. V akčním plánu by mělo být rozepsáno, co v daný měsíc budete dělat, kolik vás to bude stát a kdo to bude provádět – prostě vše.

A/B testing

Je marketingová metoda, pomocí které můžete zjistit, která varianta marketingového nástroje je účinnější. Ať už se jedná o PPC reklamy, Business Manager a další.

B

B2B

V překladu business to business, tedy od obchodníka k obchodníkovi, nejedná se o koncového zákazníka. B2B stojí na dlouhodobých obchodních vztazích mezi 2 podnikajícími stranami. Ať už jde o doporučení, fakturaci, dárkové předměty, kancelářské potřeby ad.

B2C

V překladu business to customer, což je na rozdíl od B2B přímý prodej zákazníkovi. Zákazník koupí /využije službu nebo produkt pro svou potřebu a dále ji nepoužívá k obchodu.

Banner

Grafická forma reklamy, která povzbuzuje k nákupu. Nejčastěji se vyskytují tzv. pop-up a statické bannery.

Brand

Jedním slovem značka. Vaším úkolem je danou značku představit zákazníkům, kteří si vás hned vybaví. Například nakousnuté jablko pozná asi každý…

Buzz marketing

Buzz marketing je nějaká senzace, pozornost, rozruch. Pokud vymyslíte způsob, který osloví spoustu lidí, ať už kladně nebo záporně, tak se to velmi rychle roznese. Agresivnější forma tohoto chytrého marketingu se nazývá guerilla.

Business Manager

Je nástroj na Facebooku, pomocí kterého můžete spravovat reklamu své stránky. Můžete zde zvát více lidí, jako jsou marketéři, copywriteři, analytici nebo grafici.

C

Claim

Je slogan, který bývá nejčastěji připojen k logu nebo v úvodní části webu/firmy. Jako je tomu příklad u firmy Nike – Just do it!

Copywriting

Textař neboli copywriter píše reklamní a marketingové texty, které mají podpořit prodej produktů a služeb. Patří k tomu i blogy, PR články, tiskové zprávy, katalogy a také slogany.

Zdroj: Canva

CPC

Zkratka CPC – Cost per Click, tedy cena za proklik. Hlavní zkratka, kterou budete potřebovat, pokud nastavujete kampaně. Existují další zkratky jako CPM, CPV, CTR, CPE, CPT a CTA, ale ty není tak podstatné znát.

D

Digitální marketing

Pod tento pojem spadá vše od sociálních sítí, e-mail marketingu, obsahu webů, aplikací, e-booků. Většinou se používá pojem online marketing, jakožto obratnější slovní spojení.

Decision maker

Jak už název napovídá, jde o osobu, která má pravomoc rozhodovat. Pokud mluvíme pouze o marketingovém prostředí, tak se jedná o finančního ředitele, kreativního ředitele nebo account manažera.

E

E-commerce

Zahrnuje všechny obchodní činnosti prováděné na internetu, patří sem například PPC reklamy, SEO, reklamy obecně, newslettery, servis, distribuce, ale i komunikace.

Event marketing

V překladu event = akce, tedy marketing akcí. Jedná se o různé společenské akce, které mají prohloubit obchodní vztahy.

Engagement

Jednoduché pochopení tohoto pojmu je vtáhnutí zákazníka do hry, tedy opět nalákat zákazníka na daný produkt nebo službu.

F

Facebook pixel

Facebook pixel je kód, pomocí kterého můžete změřit a optimalizovat okruhy lidí pro kampaně na Facebooku.

F2F

Je technika Face to Face, osobní komunikace mezi 2 lidmi, zpravidla rozhovory, dotazy ad.

Flash mob

Zorganizovaná akce na internetu a následné setkání lidí. Akce je většinou bizarní, mohou to být demonstrace, události, charitativní akce nebo jiné eventy.

G

Guerilla marketing

Jak jsme si už vysvětlovali v Buzz marketingu, jedná se o útočnou formu marketingu netradiční cestou.

GTM manager

GTM je zkratka z Google Tag Manager, což je systém pro správu měřících kódů na webových stránkách, většinou je to práce pro IT specialisty.

H

Hoax

Neboli podvod, většinou jde o záměrně vytvořenou nepravdivou zprávu, tzv. fake news. Skvělým příkladem jsou například některé údajné výzkumy a zprávy o covid-19.

Zdroj: Canva

I

Infografika

Je kombinace informací a grafiky, většinou se tak usnadňují různé grafy nebo data pro lepší pochopení publika. Přidejte pár obrázků a každý to snadno pochopí.

J

Jingle

Jingle je reklamní znělka, po které se zákazníkovi okamžitě vybaví daná značka. V období Vánoc na nás z každé strany „útočil“ například Dedoles a jeho veselé ponožky a spodní prádlo.

K

Konverze

Konverze je pojem, který vysvětluje daný cíl, který jste si u zákazníků zadali. Může to být nákup, odběr newsletterů, vyplnění dotazníku nebo kontakt. To vše je konverze a lidé, kteří provedli tuto konverzi měříme dle konverzního poměru.

Klíčová slova

Klíčová slova jsou důležitá především při optimalizaci pro vyhledávače (SEO). To by měl každý dobrý copywriter nebo marketér znát, správná klíčová slova zvyšují pak relevantnost vaší stránky.

Zdroj: Canva

L

Layout

Neznáte layout? Jsou to všechny prvky na vaší webové stránce – logo, texty, fotky, záhlaví, zápatí atd. Správně navrhnutý layout může přilákat více potencionálních zákazníků.

Landing page

Landing page je stránka s účelem dosáhnout, co nejvyššího konverzního poměru. Její úkol je přimět, co nejvíce zákazníků k jedné konkrétní akci.

Linkbuilding

Znamená budování zpětných odkazů pro web s cílem zvýšit jeho hodnotu u vyhledávačů. Patří mezi SEO techniky, konkrétně off-page faktory, které si vysvětlíme níže.

Longtail

V překladu “dlouhý ocas“ je termín, který se v marketingu spojuje zejména s objemem vyhledávání velmi populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity. Označuje fráze zadávané do vyhledávačů, které lidé hledají méně často než obecná slova. Často se využívá v SEO a PPC.


Na svislé ose je počet hledání, na vodorovné ose specifičnost
(vlevo méně specifická, vpravo hodně specifická klíčová slova)
zdroj: scoroncocolo

M

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn 4 základních marketingových nástrojů – 4P (Product, Price, Place, Promotion). Jedná se o produkt, cenu, místo a propagaci, které jsou nedílnou součástí marketingu.

Media plán

Je plán, který ukazuje, jaká média mají být v průběhu reklamy použita. Do média plánu patří online i off-line kanály, takže kromě sociálních sítí také noviny, časopisy, veletrhy, festivaly, konference ad.

MLM

Neboli multi-level marketing, také často označovaný jako síťový marketing. Jde o strategii, kdy si každý prodejce snaží vytvořit vlastní obchodní síť a na základě provizí a doporučení stoupá výše a s ním i celý tým. Příkladem může být kosmetická značka Avon.

N

Newsletter

Forma e-mailového nebo tištěného přehledu novinek či slev pro zákazníky. Nejčastěji zasílaná pravidelnými e-maily.

Networking

Jednoduchá definice pro budování sítě kontaktů. Člověk je může budovat sám nebo za pomoci různých setkání či portálů – Smart Network, Na volné noze, Webtrh ad.

O

Off-page faktory

Je termín používaný v optimalizaci pro vyhledávače. Čím lepší off-page faktory máte, tím lépe se umístí vaše stránka ve vyhledávačích. Jsou to například zpětné odkazy, které na web míří z jiných stránek, ale také zmínky ze sociálních sítí.

On-page faktory

Na rozdíl od off-page faktorů, jsou on-page faktory, které lze snadno ovlivnit. Mezi nejdůležitější faktory patří správně volená slova, titulek, klíčová slova, nadpisy, meta popisky, název domény a html kód.

P

PPC

PPC reklama, tedy Pay per Click – platba za proklik je jednou z nejvíce efektivních reklam, díky svému přesnému zacílení. Můžete je vytvářet na Google AdWords nebo Sklik Seznam.

Publikační plán

Publikační plán by měl být součástí marketingového plánu každé agentury. Jedná se o souhrn všech příspěvků a témat, které prostřednictvím různých kanálů směřují k cílové skupině.

R

Retail

Slovo, které v překladu volně znamená maloobchod, prodej v malém, koncový prodej zákazníkovi. Běžně se s ním setkáte v kamenných obchodech. 

Remarketing

Efektivní opakovaný marketing, který umožní cíleně zobrazovat reklamy lidem, kteří již v minulosti navštívili vaše webové stránky. Jednoduše řečeno je remarketing cílená reklama na ty, kteří již navštívili váš web.

S

Sales promotion

V překladu podpora prodeje. Soubor marketingových nástrojů, jejichž cílem je upoutat pozornost zákazníka a přesvědčit ho k nákupu. Používá se na předváděcích akcích, soutěžích, ochutnávkách i reklamních dárcích.

SEO

Zkratku, kterou zná snad každý copywriter, volně přeloženo optimalizace pro vyhledávače. Hlavním cílem SEO je, aby se určitá internetová stránka zobrazovala v předních příčkách vyhledávačů.

Segmentace

Segmentace je rozdělní zákazníků na základě různých společenských publik. Můžete je rozdělovat podle regionů, měst, pohlaví, věku, náboženství, zájmů, názorů ad.

SWOT

Swot analýza se používá nejen v marketingu, ale i v byznysu obecně. Je to zkratka 4 slov – Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats. V překladu silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. První 2 body se týkají daného produkty a další dva popisují trh.

Zdroj: Canva

T

Targeting

V překladu znamená „target“ cíl, tedy targeting je výběr užšího kruhu segmentů lidí, jinak řečeno cílová skupina.

Top of Mind

Je subjektivní pozice značky, která se zákazníkovi ihned jako první vybaví. 

U

Umbrella brand

Jedná se o značku, která zastřešuje (deštník) další produkty. Typickým příkladem je značka Nivea.

User-friendly

Jak už název napovídá, tak pojem představuje uživatelsky příjemný produkt/ službu – snadno se ovládá nebo používá. Lze tento výraz připojit i k webové stránce, na které se snadno zorientujete. 

W

WOM

Word-of-Mouth, jedná se o efektivní reklamu, která vás nebude nic stát. Jde o samostatné šíření reklamy mezi zákazníky dle doporučení. Je součástí buzz marketingu, ale může být jak pozitivní, tak negativní.

Napadají vás nějaké další zkratky, které jste v článku nenašli? Kolik jste jich znali a které jsou pro vás novinou? Napište do komentářů.