Marketingové myšlení

Marketingové myšlení je postoj k podnikání a způsob, jakým vnímáme a oslovujeme své klienty a svůj cílový trh. Staví na našich silných stránkách a do marketingové komunikace vnáší originalitu, která je vlastní jenom nám.

Umožňuje vymezit se vůči konkurenci, definovat svůj ideální cílový trh a pak nalézt efektivní způsoby jak jej oslovit.

Proces rozvoje marketingového myšlení

 Zaměřit se na své vlastní cíle, zamyslet se nad oblastmi, které nás baví a které můžou přinést nejlepší výsledek vzhledem k našim silným stránkám.

 Naučit se komunikovat naši vlastní zkušenosti a hodnoty, které nás jednoznačně odlišují od konkurence. Odlišovat se cenou nebo kvalitou už dnes nestačí.

Úzce vymezit svůj cílový trh a detailně popsat situace, které řeší. Uvědomit si motivaci potenciálních zákazníků, jejich priority a způsoby rozhodování. Tzv. prototyp zákazníka.

Vybrat vhodný způsob komunikace s trhem. Styl, čas, kanály, online nebo offline. Vymyslet fráze a styl marketingové komunikace.

Zvolit nástroje, které implementují marketing podle předešlých bodů.

Maximálně využít technologii a data pro optimalizaci všech detailů na webu, v procesech, v marketingu a podobně.

Chcete vědět vic? Kontaktujte nás!