Je důležité vysvětlit „Proč“. Příběh.

marketing - pročS manželkou jsme byli na nákupu v obchodním centru v Praze. Stáli jsme u pokladny, když se ozvalo hlášení:   „Kód pro zaměstnance 22, Všichni návštěvníci opusťte budovu.“

I když hlášení mělo serozní tón, nastala zvláštní situace. Část lidí od od pokladen začalo rychlým krokem odcházet pryč. Naše pokladní seděla na místě a pokračovala v práci. Tak jsme stáli také protože nebylo jasné jak se zachovat.

U vedlejší pokladny byl prodavač, kterého jsem se ptal jestli máme odejít. Řekl, že ano, ale přesto pokračoval v úklidu svého místa a nejevil žádné známky paniky, nebo odhodlání všeho nechat a odejít.

Asi po 4 minutách se opět ozvalo hlášení, že vše je v pořádku a můžeme pokračovat v nákupech. Lidé, kteří předtím rychle odcházeli se ještě rychleji vraceli zpátky ke svým košíkům, které nechali na místě.

 

Poučení z příběhu – vždy sdělit proč něco chceme!

marketing pročTato zkušenost byla skvlou názorní ukázkou toho jak moc je důležité vysvětlit „proč“ máme cokoliv udělat. Když něco říkáme, my sami máme velmi dobrou představu o tom, čeho chceme dosáhnout. Jenomže, člověk, kterému to řekneme, může být totálně zmatený, co se vlastně od něj očekává.

Představte si jednoduchou prosbu „Prosím, ukliď stůl“.  Uklidit jak?  Odložit všechny věci ze stolu, protože na něj chceme dát ubrus?  Nebo jenom uspořádat věci, protože přijede návštěva? Nebo utřít prach? Nebo odklidit použité nádobí?

 

I vaši zákazníci potřebují „proč“!

Máte pro trh produkt a snažíte se konkurovat cenou? A jste si jistí, že klient ve vašem segmentu se rozhoduje podle ceny?

Je vaše služba složitější povahy a většina klientů ani nechápe jak jim může pomoct?

Mají vaši klienti na výběr mezi mnoha možnostmi? Vědí, proč pracovat právě s vámi?

 

Na závěr zpátky k příběhu

V našem příběhu byl ohlášen silný požadavek opustit budovu, ale ani náznakem nebylo sděleno proč. A lidé netušili jak se zachovat. Je v budově požár? Ohlášená bomba? Zranení? Znečištěný vzduch? Únik plynu?

Možno se vedení centra snažilo nevyvolávat paniku, ale v konečném důsledku byl výsledkem chaos.

Pamatujte, že když nesdělíte proč, ale zaměříte se na co, nebo jak, zmatete člověka, se kterým mluvíte a výsledek se může značně lišit s vašim očekáváním.

Chcete zlepšit prezentaci „proč“ vašeho podnikání? Nebo chcete najít „proč“ podle vašich silných stránek a vnitřní motivace? Domluvte si s námi nezávaznou schůzku!