Marketingové myšlení

Marketingové myšlení je postoj k podnikání a způsob, jakým vnímáme své klienty a svůj cílový trh. Zároveň nás přivede ke vnímání svých kvalit a jejich prezentaci formou příběhu se kterým se může náš cílový trh ztotožnit.

Marketingové myšlení nás vede k jádru podnikání a nalezení našeho „proč“. Umožňuje vymezit se vůči konkurenci, definovat svůj ideální cílový trh a pak nalézt efektivní způsoby jak jej oslovit.

Proces rozvoje marketingového myšlení

Prvním krokem je nalezení vlastní motivace pro podnikání a její jasná definice. Většinou o své vnitřní motivaci nemluvíme nahlas a nahrazujeme ji frázemi, které hezky znějí, ale nikdo jim už nevěří.

Definovat své „proč“ a vytvořit příběh – ze zkušeností klientů, z vlastní motivace, z cesty, která nás dovedla do současnosti.

Úzce vymezit svůj cílový trh a popsat situace, které řeší. Uvědomit si motivaci potenciálních zákazníků, jejich priority a způsoby rozhodování. Tzv. prototyp zákazníka.

Vybrat vhodný způsob komunikace s trhem. Styl, čas, kanály, online nebo offline.

Zvolit nástroje, které implementují marketing podle předešlých bodů.

Aktivně komunikovat s trhem a získavat nové podněty a inspiraci na další rozvoj.

 

Chcete vědět vic? Kontaktujte nás!