Marketingové myšlení

Marketingové myšlení je postoj k podnikání a způsob, jakým vnímáme své klienty a svůj cílový trh. Zároveň nás přivede ke vnímání svých kvalit a jejich prezentaci formou příběhu se kterým se může náš cílový trh ztotožnit.

Marketingové myšlení nás vede k jádru podnikání a nalezení našeho „proč“. Umožňuje vymezit se vůči konkurenci, definovat svůj ideální cílový trh a pak nalézt efektivní způsoby jak jej oslovit.

Proces rozvoje marketingového myšlení

Prvním krokem je nalezení vlastní motivace pro podnikání a její jasná definice. Většinou o své vnitřní motivaci nemluvíme nahlas a nahrazujeme ji frázemi, které hezky znějí, ale nikdo jim už nevěří.

Definovat své „proč“ a vytvořit příběh – ze zkušeností klientů, z vlastní motivace, z cesty, která nás dovedla do současnosti.

Úzce vymezit svůj cílový trh a popsat situace, které řeší. Uvědomit si motivaci potenciálních zákazníků, jejich priority a způsoby rozhodování. Tzv. prototyp zákazníka.

Vybrat vhodný způsob komunikace s trhem. Styl, čas, kanály, online nebo offline.

Zvolit nástroje, které implementují marketing podle předešlých bodů.

Aktivně komunikovat s trhem a získavat nové podněty a inspiraci na další rozvoj.

 

Chcete vědět vic? Kontaktujte nás!


Jak být na správné cestě už od začátku?

Jak se změnil marketing za posledních 20 let?

Co je profil ideálního klienta?

Znám svůj cílový trh, co dál?

Chci oslovit velký trh, je to dobrý nápad?