Kateřina Krčmová

Kateřina Krčmová
Kateřina Krčmová

Vítejte v marketingovém myšlení

Poslouchám, zapisuji si, co mi říkáte, analyzuji s vámi Vaši situaci. To co říkáte slyší všichni. K podstatě řešení se ale dopracujeme, když pochopíme i to, co nevyslovíte. Díky tomu nahlédneme Vaší situaci z nového úhlu pohledu a vy uzříte, co je pro Vás nejlepším řešením. A především řešením, se kterým budete v souladu a budete jej činit s radostí. Pracuji efektivně.

Z jakých otázek vycházím?

Co z mých aktuálně vykonávaných činností, mne skutečně baví a bude bavit i v budoucnu?

Co mi skutečně vydělává peníze?

O jaké činnosti si myslím, že mi bude i v budoucnu vydělávat peníze?

Je moje konání a má vnitřní motivace v souladu? Pokud ano, dosáhnu velké věci. Pokud ne, můžu si nevědomě své cíle sabotovat.

Jsem Kateřina Krčmová, těším se na Vás.

+420 722 113 791