Proč marketingové myšlení?

Marketingové myšlení je postoj k podnikání a způsob, jakým vnímáme své klienty, svůj cílový trh a jak se prezentujeme. Zároveň nás přivede ke vnímání svých kvalit a jejich prezentaci formou příběhu, se kterým se může náš cílový trh ztotožnit.

Pokud jsme schopni sdělit své „proč“ automaticky se vymezíme z velmi konkurenčního prostředí a budujeme loajalitu u klientů. Když komunikujeme své proč, ať už je akékoliv, vždy najdeme fanoušky a věrné klienty, kteří se v něm najdou.

Ve velké konkurenci je těžké odlišit se tím, co děláme. Pomůžememe Vám zaměřit se na proč a jak podnikání děláte a kdo jste.

co je marketingové myšlení


konzultační proces

Společně budeme pracovat na oblastech ..

.. marketingové myšlení a jeho implementace ve vašem podnikání.

.. vydefinujeme koncept vašeho podnikání. Proč je to důležité? Pokud jste si vědomi proč podnikáte a jaké jsou vaše cíle, marketingové strategie fungují ihned mnohem efektivněji.

.. výjimečná zákaznícka zkušenost. V konkurenci je těžké vymezit se tím „co“ děláme. Společně najdeme způsob jak být nejlepší a jiný v tom „jak“ pracujete. Skvělá zákaznická zkušenost vede k loajalitě, výborným recenzím online a skvělým doporučením.

.. motivace a marketingové myšlení vašeho týmu. Váš podnik je tak dobrý jako jeho zaměstnanci. Společně najdeme motivaci jednotlivců a propojíme ji s marketingem celé firmy pro dosažení výjímečných výsledků.

Proč pracovat s námi?

Marketing se postupně stal velmi komplexní záležitostí zahrnující:

  • osobní rozvoj a vzdělání
  • postoj k práci a lidem
  • nástroje řízení lidí a měřitelné výsledky
  • komunikaci, porozumění, vztahy na pracovišti
  • prezentace, obchod a obchodní vztahy
  • marketingové strategie, nástroje a reklamu
  • procesy pro udržení strategií funkčních

S našimi klienty pracujeme na všech těchto oblastech, protože zanedbání jedné části se okamžitě negativně projeví na všech ostatních. Je skvělé, když vaše firma zabezpečí pro své zaměstnance školení a lektory pro různé obory. Pokud chcete z těchto nových znalostí vytěžit pro firmu maximum, pak musí existovat procesy, jak je použít. Jednoduše musí existovat odpověď na otázku „A co dál?„. To je přesně oblast, ve které jsme pro své klienty užiteční. Řešíme nejenom marketing směrem ven, ale zabýváme se i marketingovými procesy uvnitř firmy a především lidmi a jejich potřebami. Věříme, že když zaměstnanci mají možnost být kreativní a nést odpovědnost, dělají pro klienty tu nejlepší službu.


marketingové konzultace

Napsali jsme pro vás